Immigrants segle XV

Aquest apartat l’hem subdividit cronològicament en:

 • Immigrants de la primera meitat del segle XV
  Relació detallada d’immigrants a Mallorca la primera meitat del s. XV.


  També disponible en pdf.

 • Immigrants de la segona meitat del segle XV.
  Publicat a: Vaquer, Onofre. “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics, (núm. 51, 1995, pàgs. 125-140).
  Vaquer, Onofre. “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics, (núm. 55, 1999, pàgs. 353-362).
  Text complet en pdf.